Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động

Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động

Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động là tài liệu chứa đựng các thông tin về quá trình đào tạo và huấn luyện an toàn lao động của các nhân viên trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó bao gồm các thông tin về việc cung cấp những kiến thức, kỹ năng, quy trình và các yêu cầu về an toàn lao động cho các nhân viên.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Hợp đồng đào tạo

 • Áp dụng cho 6 nhóm – được tạo thành 4 bản mỗi bên giữ 2 bản
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Hợp đồng đào tạo huấn luyện an toàn lao động

2. Hóa đơn giá trị gia tăng

Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Hóa đơn giá trị gia tăng

3. Quyết định mở khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 • Áp dụng cho 6 nhóm – chỉ bên phía đơn vị huấn luyện giữ
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Quyết định mở khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

4. Lịch phân công giảng viên

 • Áp dụng cho 6 nhóm – chỉ bên phía đơn vị huấn luyện giữ
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Lịch phân công giảng viên

5. Danh sách điểm danh

 • Áp dụng cho 6 nhóm
 • Chỉ bên phía đơn vị huấn luyện giữ
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Danh sách điểm danh

6. Bài kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

 • Áp dụng cho 6 nhóm
 • Chỉ bên phía đơn vị huấn luyện giữ.
 • Tùy vào từng nhóm, từng tính chất công việc cụ thể sẽ có bài kiểm tra an toàn lao động tương ứng.
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Bài kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

7. Danh sách học viên hoàn thành khóa huấn luyện

 • Áp dụng cho 6 nhóm
 • Chỉ bên phía đơn vị huấn luyện giữ
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Danh sách học viên hoàn thành khóa huấn luyện

8. Quyết định công nhận kết quả huấn luyện

 • Áp dụng cho 6 nhóm
 • Chỉ bên phía đơn vị huấn luyện giữ
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Quyết định công nhận kết quả huấn luyện

9. Sổ theo dõi cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 • Chỉ áp dụng cho nhóm 1, 2, 5, 6
 • Được tạo thành 2 bản mỗi bên giữ 1 bản
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Sổ theo dõi cấp chứng nhận huấn luyện an toàn lao động

Sổ theo dõi cấp thẻ an toàn lao động

 • Chỉ áp dụng cho nhóm 3
 • Được tạo thành 2 bản mỗi bên giữ 1 bản
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Sổ theo dõi cấp thẻ an toàn lao động

10. Sổ theo dõi người được huấn luyện an toàn nhóm 4

 • Chỉ áp dụng cho nhóm 4
 • Được in thành 2 bản mỗi bên giữ 1 bản
Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động
Sổ theo dõi người được huấn luyện an toàn nhóm 4

11. Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 • Chỉ áp dụng cho nhóm 1, 2, 5, 6
 • Chỉ bên phía học viên được cấp giữ
Mặt trước Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

Mặt sau Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

Thẻ an toàn lao động

 • Chỉ áp dụng cho nhóm 3
 • Chỉ bên phía học viên được cấp giữ
Thẻ an toàn lao động

Trả lời