Huấn luyện an toàn lao động tại Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG

Huấn luyện an toàn lao động tại Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG

Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM được tổ chức từ ngày 14 đến 16/10/2023 tại:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG. (5 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý.
  • Nội dung huấn luyện an toàn điện, an toàn cơ khí, an toàn hóa chất cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

NGUYỄN VĂN HOÀNG: “Nam Việt đã mang lại một trải nghiệm đào tạo an toàn lao động đáng giá. Tôi thực sự ấn tượng!”

Trả lời