สำหรับพนักงาน

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร เป็นมืออาชีพ มีชีวิตชีวา และสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนได้

เพื่อสังคม

ตระหนักอยู่เสมอว่าผลประโยชน์ของ Nam Viet เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางสังคม และกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเรา

ภารกิจ

เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยได้เป็นอย่างดี ผู้นำตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บรรยายของ An Toan Nam Viet มุ่งมั่นเพื่อความเป็นมืออาชีพในกิจกรรมการปฏิบัติงาน ปรับปรุงคุณภาพระดับมืออาชีพเสมอ เรื่อง.

กิจกรรมทั่วไปของเรา

ค่านิยมหลัก