An toàn lao động khi làm việc với máy công trình

Câu 1: Công nhân vận hành, bảo trì, sửa chữa máy công trình, máy xúc lật phải được huấn luyện an toàn lao động định kỳ theo thời hạn:

Câu 2: Các loại máy thi công khi đưa vào sử dụng phải:

Câu 3: Trong quá trình đào xúc đất, khi gặp các chướng ngại vật (như đất cứng, gốc cây… ) người lái phải:

Câu 4: Khi sử dụng máy thi công trên các công trình người lái xe phải:

Câu 5: Khoảng cách an toàn tối thiểu từ các máy thi công đối với đường dây điện 22 KV là

Câu 6: Để đào, ủi đất đạt năng suất cao, nguời lái phải:

Câu 7: Khi dùng máy thi công để kéo xe chết máy, người lái xe được phép

Câu 8: Người điều khiển xe thi công được phép đậu xe khi

Câu 9: Khi xe đang có hàng trong gầu xúc phải

Câu 10: Khi xe không mang hàng trong gầu xúc phải

Câu 11: Xe thi công làm việc gần khu vực các hố sâu, chiều sâu hố là 1,0m; mặt nền là đất cát, sỏi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu

Câu 12: Trường hợp nào làm cho xe thi công bị lật

Câu 13: Khi xe thi công làm việc gần mép các hố đào và các đường dây điện người lái phải

Câu 14: Các biện pháp để nâng cao năng suất của máy đào và máy thi công

Câu 15: Khi vận chuyển máy xây dựng, máy thi công phải:

Trả lời