An toàn lao động trong môi trường cơ khí điện

1- Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

2- Thời gian kiểm tra định kỳ Nối đất, “nối không” khi thiết bị điện được bố trí ở những nơi nguy hiểm về điện

3- Khi gặp người bị tai nạn điện giật bạn phải?

4- Nạn nhân bị điện giật ta phải tiến hành đồng thời hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực ngay khi phát hiện thấy?

5- Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

6- Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được xem là nguyên nhân gây tai nạn lao động

7- Các yếu tố nguy hiểm xuất hiện trong quá trình lao động sản xuất là

8- Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay:

9- Công nhân cơ khí,vận hành các loại máy móc thiết bị, xe nâng hàng phải

10- Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

11- Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện

12- Trước khi sửa chữa các thiết bị cơ khí đã từng chứa xăng dầu, cần phải

Trả lời