Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành máy in 3d

Câu 1: Điều kiện thời tiết nào sau đây có thể gây ra biến dạng hoặc không đồng đều trong các sản phẩm in từ máy in 3D công nghiệp?

Câu 2: Yếu tố nào dưới đây không thuộc các yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến vận hành máy in 3D công nghiệp?

Câu 3: Môi trường làm việc có ảnh hưởng gì đến quá trình vận hành máy in 3D công nghiệp?

Câu 4: Tại sao việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống làm mát và thông gió của máy in 3D công nghiệp là cần thiết?

Câu 5: Yếu tố nào sau đây không phải là một trong các yếu tố cần kiểm tra định kỳ trên máy in 3D công nghiệp?

Câu 6: Điều kiện ánh sáng không đúng mức trong môi trường làm việc với máy in 3D có thể gây ra vấn đề gì?

Câu 7: Lý do chính nào khiến việc đào tạo an toàn lao động khi vận hành máy in 3D công nghiệp là cần thiết?

Câu 8: Giảng viên huấn luyện an toàn lao động tại An Toàn Nam Việt có điểm mạnh nào?

Câu 9: Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của máy in 3D công nghiệp?

Câu 10: Khi nào cần sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân khi vận hành máy in 3D công nghiệp?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời