Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất flycam

Câu 1: Trong quá trình sản xuất flycam, việc đeo đồ bảo hộ cá nhân là điều bắt buộc. Đồ bảo hộ chính cần thiết nhất là

Câu 2: Để tránh tai nạn với flycam, nhân viên nên

Câu 3: Khi sạc pin cho flycam, nhân viên cần

Câu 4: Quy trình bảo dưỡng flycam cần thực hiện

Câu 5: Khi vận hành flycam trong nhà máy, nhân viên nên

Câu 6: Để đảm bảo an toàn cho mọi người khi sử dụng flycam, người điều khiển cần

Câu 7: Trong trường hợp flycam gặp sự cố, nhân viên nên

Câu 8: Khi lắp đặt flycam mới, cần đảm bảo

Câu 9: Flycam nên được lưu trữ ở nơi

Câu 10: Để giảm nguy cơ tai nạn, flycam nên được thực hiện

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời