Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất mắt kính (glasses)

Câu 1: Nguy cơ tiềm ẩn nào sau đây KHÔNG liên quan đến việc sản xuất mắt kính

Câu 2: Khi sử dụng máy mài, biện pháp an toàn nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT

Câu 3: Hóa chất nào sau đây thường được sử dụng trong sản xuất mắt kính và CÓ THỂ gây hại cho sức khỏe nếu không được bảo quản và sử dụng đúng cách

Câu 4: Khi làm việc với dung môi, biện pháp phòng ngừa nào sau đây là KHÔNG hiệu quả

Câu 5: Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, thao tác nào sau đây là SAI

Câu 6: Kính bảo hộ nào sau đây là phù hợp nhất để sử dụng khi mài kính

Câu 7: Khi sử dụng dao cắt kính, thao tác nào sau đây là SAI

Câu 8: Sau khi sử dụng hóa chất, biện pháp nào sau đây là CẦN THIẾT để đảm bảo an toàn

Câu 9: Khẩu trang lọc bụi nào sau đây là phù hợp nhất để sử dụng khi làm việc với bụi silic

Câu 10: Biểu tượng cảnh báo nào sau đây thể hiện nguy cơ về hóa chất độc hại

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Trả lời