Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất pháo (fireworks)

Câu 1: Những gì là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn khi làm việc với pháo?

Câu 2: Khi di chuyển các đạo cụ và vật liệu pháo, điều gì là rất quan trọng?

Câu 3: Khi làm việc với pháo, điều gì là quan trọng nhất?

Câu 4: Trong trường hợp cần sơ cứu do tai nạn với pháo, bạn nên làm gì đầu tiên?

Câu 5: Khi làm việc gần pháo, nên tránh làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 6: Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, bạn nên làm gì khi làm việc với pháo?

Câu 7: Khi sử dụng dụng cụ chế biến pháo, điều gì là quan trọng nhất để bảo vệ bản thân?

Câu 8: Trong quá trình sản xuất pháo, điều gì là rất quan trọng để tránh sự cố?

Câu 9: Khi xử lý pháo, điều gì là cần thiết để đảm bảo sự an toàn?

Câu 10: Ngoài việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, điều gì còn quan trọng khi làm việc với pháo?

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Trả lời