Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời (solar panels)

Câu 1: Những đặc điểm nào là cần thiết cho công việc vận hành máy chế tạo các tấm silic mảnh?

Câu 2: Biện pháp nào giúp ngăn ngừa sự cố do lỗi kỹ thuật của máy móc?

Câu 3: Nguy cơ an toàn lao động lớn nhất trong quá trình sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời là gì?

Câu 4: Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) nào KHÔNG cần thiết khi làm việc với pin năng lượng mặt trời?

Câu 5: Quy trình nào KHÔNG được thực hiện trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời?

Câu 6: Biện pháp phòng ngừa nào KHÔNG hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc khí trong nhà máy sản xuất pin?

Câu 7: Loại pin năng lượng mặt trời nào KHÔNG sử dụng hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất?

Câu 8: Dấu hiệu nào cho thấy sự cố rò rỉ khí độc trong nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời?

Câu 9: Hành động nào KHÔNG nên thực hiện khi xảy ra sự cố rò rỉ khí độc trong nhà máy?

Câu 10: Biện pháp nào KHÔNG hiệu quả để phòng ngừa cháy nổ trong nhà máy sản xuất pin?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời