Chính sách chất lượng

Triết lý kinh doanh

Chất lượng sản phẩm là trọng tâm.

Lợi ích khách hàng là then chốt.

Thời gian của khách hàng quý hơn thời gian của chúng tôi.

Luôn luôn lắng nghe mong muốn của khách hàng.

Sứ mệnh công ty

Đối với khách hàng: Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình.

Đối với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của Nam Việt gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của chúng tôi.