KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Chào mừng Anh/Chị đến với hành trình khám phá về quan trắc môi trường. Hành trình sẽ giúp Anh/Chị hiểu rõ về công tác liên quan đến quan trắc môi trường tại nơi làm việc, nhà máy hoặc công trường xây dựng.Các quy định liên quan đến quan trắc môi trường rất nhiều và luôn thay đổi từ các ban ngành sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng Anh/Chị có thể dễ dàng hiểu những điều luật cơ bản và thậm chí là một lượng nhỏ của sự hiểu biết cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.


NỘI DUNG CHÍNH


Môi trường lao động

Bệnh nghề nghiệp

Bệnh ung thư

Yếu tố môi trường lao động

Sức khỏe người lao động

Không gian làm việc

Nước uống và thực phẩm

Tiêu chuẩn kỹ thuật


Môi trường xung quanh

Thiên tai

Ô nhiễm môi trường

Bảo tồn động và thực vật

Quản lý tài nguyên tự nhiên


HIỂU HƠN NHỮNG CHỦ ĐỀ KHÁC

Huấn luyện an toàn lao động

Kinh Nghiệm Vàng

Văn bản pháp luật

Kinh nghiệm chung


DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG