KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Thiên tai là những sự kiện tự nhiên đột ngột và mạnh mẽ có thể xảy ra trên Trái đất, bao gồm động đất, sóng thần, lở đất, lũ lụt, bão, cháy rừng, và các hiện tượng khí tượng khác.


NỘI DUNG CHÍNH


DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG