KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Giới thiệu tổng quan

Trải qua khóa huấn luyện an toàn lao động giúp người lao động trang bị được kiến thức nhận diện và phòng ngừa mối nguy hiểm trong công việc. Nhưng không vì thế mà người lao động có thể hiểu được đầy đủ và trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn lao động. Chính vì thế mà bài kiểm tra sẽ giúp cho họ nâng cao kiến thức an toàn cũng như kiểm tra được khả năng phòng ngừa của mình.


2. Mô tả sơ lược về bài kiểm tra

Bài kiểm tra được thiết kế theo dạng trắc nghiệm hoàn toàn, các câu hỏi được đúc kết đầy đủ và tinh giản trong toàn bộ các kiến thức huấn luyện an toàn. Tùy vào từng tính chất công việc cụ thể của từng đối tượng lao động mà sẽ có bài kiểm tra phù hợp nhất.Bài kiểm tra sẽ giúp người lao động hiểu thêm về các kiến thức mới mà họ có thể chưa biết, kiểm tra lại kiến thức đã được trang bị của bản thân.


NỘI DUNG CHÍNH