KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Ô nhiễm môi trường là sự hiện diện hoặc tích tụ của các chất độc hại hoặc các tác nhân trong môi trường tự nhiên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, động vật và thực vật, gây hại cho môi trường và gây thay đổi khí hậu. Các nguồn gốc ô nhiễm môi trường có thể là do hoạt động của con người, như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, và sự tiêu thụ năng lượng, cũng như do tự nhiên, như các vụ nổ núi lửa, bụi từ sa mạc, và khí thải từ hoạt động địa chất.


NỘI DUNG CHÍNH


DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG