Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường là một tài liệu kết quả thu thập, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường tại một địa điểm cụ thể. Báo cáo này thường được thực hiện bởi các trung tâm quan trắc môi trường hoặc các tổ chức liên quan đến quản lý môi trường.

I. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường là gì?

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường cung cấp thông tin về các chỉ tiêu môi trường như chất lượng không khí, nước, đất và tiếng ồn. Thông tin này được thu thập từ các thiết bị quan trắc chuyên dụng như máy đo bụi, máy đo khí, máy đo ồn, máy đo độ ẩm, máy đo nhiệt độ, vv. Kết quả thu được được phân tích và so sánh với các tiêu chuẩn, quy định, quy trình hay tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của môi trường được áp dụng tại địa phương hoặc quốc gia.

 • Báo cáo quan trắc có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình trạng môi trường và đánh giá mức độ an toàn của nó đối với con người và các loài sống khác. Dựa trên kết quả này, các nhà quản lý môi trường có thể đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ và cải thiện môi trường, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực của nó đến sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng.
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường là một công cụ quan trọng giúp cho các đơn vị quản lý môi trường, doanh nghiệp và cộng đồng đánh giá được chất lượng môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống và giảm thiểu tác động của các chất ô nhiễm.

Báo cáo quan trắc môi trường


II. Phân biệt các loại báo cáo quan trắc

a. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 • Đối tượng thực hiện báo cáo là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc các đơn vị quản lý và giám sát môi trường. Các đối tượng này phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và lập báo cáo về các chỉ tiêu môi trường được quan trắc, gửi cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền để theo dõi, đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường.
 • Tần suất nộp báo cáo phụ thuộc vào các quy định của cơ quan quản lý môi trường hoặc quy định trong pháp luật địa phương. Thông thường, các cơ quan quản lý môi trường yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và nộp báo cáo kết quả theo các chu kỳ nhất định, chẳng hạn như hàng năm, hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào loại và mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến môi trường.
 • Thời hạn nộp báo cáo phụ thuộc vào quy định của từng cơ quan chức năng và được nêu rõ trong các quy định pháp luật liên quan đến môi trường. Thông thường, thời hạn nộp báo cáo được quy định trong khoảng từ 10 đến 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian quan trắc. Tuy nhiên, để biết chính xác thời hạn nộp báo cáo, người thực hiện cần tham khảo các quy định cụ thể của từng cơ quan chức năng, bên cạnh đó cũng cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc quan trắc môi trường.
 • Mẫu báo cáo: Phụ lục VI Thông tư 02/2022/TT-BTNMT
 • Cơ quan tiếp nhận báo cáo
  • Tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ phải được gửi tới cơ quan quản lý môi trường tại địa phương. Cụ thể là Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào từng lĩnh vực, loại hình hoạt động kinh doanh cụ thể mà cơ quan quản lý môi trường sẽ khác nhau. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc môi trường định kỳ cần phải tham khảo quy định của pháp luật và liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý môi trường để biết rõ đơn vị tiếp nhận báo cáo của mình.

Báo cáo quan trắc môi trường

b. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động

 • Đối tượng thực hiện báo cáo là các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lao động. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp và tổ chức này phải thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ và báo cáo kết quả quan trắc đến cơ quan chức năng.
 • Tần suất nộp báo cáo được quy định tại Điều 41 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. Theo đó, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức có người lao động phải nộp “Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động” lên cơ quan quản lý nhà nước về môi trường địa phương 01 lần/năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Tuy nhiên, tần suất nộp cũng có thể khác nhau tùy theo quy định của từng cơ quan quản lý nhà nước về môi trường địa phương.
 • Thời hạn nộp báo cáo
  • Thời hạn nộp báo cáo được quy định trong Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất. Theo đó, các doanh nghiệp phải nộp báo cáo kết quả quan trắc hàng năm, trước ngày 30 tháng 6 năm sau năm kết thúc kỳ tài chính.
  • Ví dụ: Đối với doanh nghiệp có kỳ tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, thì thời hạn nộp báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động là trước ngày 30/06/2024.
 • Mẫu báo cáo: Mẫu số 4 phụ lục III Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Báo cáo quan trắc môi trường

 • Cơ quan tiếp nhận báo cáo ở Việt Nam là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở LĐ-TB&XH) của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đặt trụ sở của cơ quan đó. Trường hợp không có Sở LĐ-TB&XH, báo cáo sẽ được nộp tại Sở Y tế.

III. Hồ sơ môi trường của một doanh nghiệp sản xuất

Báo cáo tình hình xả thải

Báo cáo tình hình khai thác nước mặt

Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại


IV. Trung tâm lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Trung tâm quan trắc môi trường Nam Việt là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động tại TP.HCM. Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, công ty đã và đang cung cấp các giải pháp quan trắc môi trường lao động tiên tiến và hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TP.HCM.

Dịch vụ quan trắc môi trường lao động của Công ty Nam Việt cung cấp các dịch vụ như giám sát ô nhiễm không khí, giám sát ô nhiễm nước, đo lường tiếng ồn, đo lường ánh sáng và phân tích mẫu. Tất cả các hoạt động quan trắc môi trường lao động đều được thực hiện bằng các thiết bị và phương pháp hiện đại, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả đo lường.

Công ty Nam Việt cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong việc đảm bảo môi trường lao động an toàn, giảm thiểu tác hại của bệnh nghề nghiệp đối với người lao động và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quan trắc môi trường lao động.

Báo cáo quan trắc môi trường
Chuyên viên quan trắc môi trường lao động của Nam Việt đang thực hiện đo đạc tại một nhà máy ở Bình Dương

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ quan trắc môi trường lao động, hãy liên hệ với Công ty Nam Việt để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Công ty chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự hài lòng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

5/5 (1 Review)

Trả lời