Báo giá quan trắc môi trường

Báo giá quan trắc môi trường

Bảng báo giá quan trắc môi trường sẽ giúp quý doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và có cái nhìn tổng quan để đưa ra quyết định đúng đắn.

I. Nguyên tắc chọn mua khi xem báo giá quan trắc môi trường

 • Đứng ở vị trị doanh nghiệp cần dịch vụ quan trắc môi trường, thì giá rẻ là yếu tố mà hầu như Anh Chị nào cũng mong muốn. Nhưng giá rẻ cũng kèm theo những tác động tiêu cực về chất lượng đo đạc, thiếu sót trong khâu hoàn thiện hồ sơ quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc không đúng quy định pháp luật.
 • Ở An Toàn Nam Việt, chúng tôi không cho rằng lợi nhuận là trên hết mà chúng tôi mong muốn góp phần bảo vệ môi trường, chung tay giúp ích 1 phần nhỏ để cải thiện môi trường sống của chúng ta, chính vì thế mà chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ quan trắc với giá tốt, giá cạnh tranh.
 • Với chất lượng quan trắc môi trường tại An Toàn Nam Việt. Chúng tôi tự tin khẳng định, chúng tôi làm vì lợi ích cộng đồng, lợi ích cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và vì môi trường sống xung quanh chúng ta.
 • Từ đó, mà định hướng của An Toàn Nam Việt là làm sao mang đến sự hài lòng, chuyên nghiệp và tận tâm để phục vụ quý doanh nghiệp trong công tác quan trắc môi trường mà chúng ta đang sinh sống và làm việc
 • Đương nhiên, chúng tôi luôn sẵn lòng đồng hành với quý doanh nghiệp trên con đường phát triển lớn mạnh trong tương lai, bằng một cái giá hữu nghị hợp lý nhưng vẫn cam kết được chất lượng quan trắc.

Báo giá quan trắc môi trường

Xem thêm về Quan trắc môi trường


II. Bảng báo giá quan trắc môi trường

1. Quan trắc môi trường lao động

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường lao động như sau:

STT YẾU TỐ CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 Vi khí hậu Nhiệt độ Mẫu 15.000
2 Độ ẩm Mẫu 15.000
3 Tốc độ gió Mẫu 15.000
4 Bức xạ nhiệt Bức xạ nhiệt Mẫu 15.000
5 Vật lý Ánh sáng Mẫu 15.000
6 Tiếng ồn chung Mẫu 30.000
7 Tiếng ồn theo dải tần Mẫu 70.000
8 Độ rung Mẫu 70.000
9 Điện từ trường tần số công nghiệp Mẫu 40.000
10 Điện từ trường tần số cao Mẫu 70.000
11 Bức xạ tử ngoại Mẫu 70.000
12 Bụi Bụi toàn phần Mẫu 45.000
13 Bụi hô hấp Mẫu 100.000
14 Bụi PM2.5 Mẫu 500.000
15 Hóa học CO2 Mẫu 45.000
16 CO Mẫu 90.000
17 SO2 Mẫu 100.000
18 H2S Mẫu 100.000
19 NO2 Mẫu 100.000
20 NH3 Mẫu 100.000
21 CH4 Mẫu 100.000
22 Aceton Mẫu 150.000
23 Benzen Mẫu 150.000
24 Toluen Mẫu 150.000
25 Xylene Mẫu 150.000
26 Formaldehyde Mẫu 150.000
27 Ecgonomic Đánh giá ecgonomy vị trí lao động Mẫu 100.000
28 Đánh giá ecgonomy tư thế lao động Mẫu 100.000
29 Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý Mẫu 100.000
30 Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý trong lao động kỹ thuật đo-Đánh giá khả năng chú ý Mẫu 100.000
31 Đánh giá gánh nặng thể lực trong lao động-Đánh giá huyết áp Mẫu 100.000
32 Đánh giá gánh nặng thể lực trong lao động-Đánh giá nhịp tim Mẫu 100.000
33 Đánh giá ecgonomy gánh nặng nhiệt trong lao động Mẫu 100.000
34 Tiếp xúc nghề nghiệp Dung môi Mẫu 100.000
35 Gây dị ứng, mẫn cảm Mẫu 100.000
36 Nhân công Chi phí lấy mẫu Người 500.000

2. Quan trắc môi trường nước mặt

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường nước mặt như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 pH Mẫu 60.000
2 BOD5 (20 độ C) Mẫu 70.000
3 COD Mẫu 60.000
4 Ôxy hòa tan (DO) Mẫu 60.000
5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Mẫu 60.000
6 Amoni (NH4 + tính theo N) Mẫu 90.000
7 Clorua (Cl- ) Mẫu 90.000
8 Florua (F- ) Mẫu 90.000
9 Nitrit (NO2 tính theo N) Mẫu 90.000
10 Nitrat (NO3 tính theo N) Mẫu 90.000
11 Phosphat (PO4 3- tính theo P) Mẫu 90.000
12 Xyanua (CN- ) Mẫu 90.000
13 Asen (As) Mẫu 90.000
14 Cadimi (Cd) Mẫu 90.000
15 Chì (Pb) Mẫu 90.000
16 Crom VI (Cr6+) Mẫu 90.000
17 Tổng Crom Mẫu 90.000
18 Đồng (Cu) Mẫu 90.000
19 Kẽm (Zn) Mẫu 90.000
20 Niken (Ni) Mẫu 90.000
21 Mangan (Mn) Mẫu 90.000
22 Thủy ngân (Hg) Mẫu 90.000
23 Sắt (Fe) Mẫu 90.000
24 Chất hoạt động bề mặt Mẫu 90.000
25 Aldrin Mẫu 90.000
26 Benzene hexachloride (BHC) Mẫu 90.000
27 Dieldrin Mẫu 90.000
28 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) Mẫu 90.000
29 Heptachlor & Heptachlorepoxide Mẫu 90.000
30 Tổng Phenol Mẫu 90.000
31 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) Mẫu 90.000
32 Tổng các bon hữu cơ (Total Organic Carbon, TOC) Mẫu 90.000
33 Tổng hoạt độ phóng xạ α Mẫu 90.000
34 Tổng hoạt độ phóng xạ β Mẫu 90.000
35 Coliform Mẫu 90.000
36 E.coli Mẫu 90.000

3. Quan trắc môi trường nước thải công nghiệp

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường nước thải công nghiệp như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 Nhiệt độ Mẫu 15.000
2 Màu Mẫu 15.000
3 pH Mẫu 15.000
4 BOD5 (20 độ C) Mẫu 15.000
5 COD Mẫu 15.000
6 Chất rắn lơ lửng Mẫu 30.000
7 Asen Mẫu 70.000
8 Thủy ngân Mẫu 70.000
9 Chì Mẫu 40.000
10 Cadimi Mẫu 70.000
11 Crom (VI) Mẫu 70.000
12 Crom (III) Mẫu 45.000
13 Đồng Mẫu 100.000
14 Kẽm Mẫu 100.000
15 Niken Mẫu 45.000
16 Mangan Mẫu 90.000
17 Sắt Mẫu 100.000
18 Tổng xianua Mẫu 100.000
19 Tổng phenol Mẫu 100.000
20 Tổng dầu mỡ khoáng Mẫu 100.000
21 Sunfua Mẫu 100.000
22 Florua Mẫu 150.000
23 Amoni Mẫu 150.000
24 Tổng nitơ Mẫu 150.000
25 Tổng phốt pho Mẫu 150.000
26 Clorua Mẫu 150.000
27 Clo dư Mẫu 100.000
28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vực phốt pho hữu cơ Mẫu 100.000
29 Tổng PCB Mẫu 100.000
30 Coliform Mẫu 100.000
31 Tổng hoạt động phóng xạ α Mẫu 100.000
32 Tổng hoạt động phóng xạ β Mẫu 100.000

4. Quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 pH Mẫu 70.000
2 BOD5 (200C) Mẫu 70.000
3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Mẫu 70.000
4 Tổng chất rắn hòa tan Mẫu 70.000
5 Sunfua (tính theo H2S) Mẫu 70.000
6 Amoni (tính theo N) Mẫu 100.000
7 Nitrat (NO3-) (tính theo N) Mẫu 100.000
8 Dầu mỡ động, thực vật Mẫu 100.000
9 Tổng các chất hoạt động bề mặt Mẫu 100.000
10 Phosphat (PO43-) (tính theo P) Mẫu 100.000
11 Tổng Coliforms Mẫu 100.000

5. Quan trắc môi trường nước dưới lòng đất

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường nước dưới lòng đất như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 pH Mẫu 60.000
2 Chỉ số pemanganat Mẫu 70.000
3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) Mẫu 60.000
4 Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) Mẫu 60.000
5 Amôni (NH4+ tính theo N) Mẫu 60.000
6 Nitrit (NO-2 tính theo N) Mẫu 90.000
7 Nitrat (NO-3 tính theo N) Mẫu 90.000
8 Clorua (Cl-) Mẫu 90.000
9 Florua (F-) Mẫu 90.000
10 Sulfat (SO42-) Mẫu 90.000
11 Xyanua (CN-) Mẫu 90.000
12 Asen (As) Mẫu 90.000
13 Cadimi (Cd) Mẫu 90.000
14 Chì (Pb) Mẫu 90.000
15 Crom VI (Cr6+) Mẫu 90.000
16 Đồng (Cu) Mẫu 90.000
17 Kẽm (Zn) Mẫu 90.000
18 Niken (Ni) Mẫu 90.000
19 Mangan (Mn) Mẫu 90.000
20 Thủy ngân (Hg) Mẫu 90.000
21 Sắt (Fe) Mẫu 90.000
22 Selen (Se) Mẫu 90.000
23 Aldrin Mẫu 90.000
24 Benzene hexachloride (BHC) Mẫu 90.000
25 Dieldrin Mẫu 90.000
26 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) Mẫu 90.000
27 Heptachlor & Heptachlorepoxide Mẫu 90.000
28 Tổng Phenol Mẫu 90.000
29 Tổng hoạt độ phóng xạ α Mẫu 90.000
30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Mẫu 90.000
31 Coliform Mẫu 90.000
32 E.Coli Mẫu 90.000

6. Quan trắc môi trường không khí xung quanh

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường không khí xung quanh như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 SO2 Mẫu 80.000
2 CO Mẫu 90.000
3 NO2 Mẫu 60.000
4 O3 Mẫu 100.000
5 Tổng bụi lơ lửng (TSP) Mẫu 60.000
6 Bụi PM 10 Mẫu 90.000
7 Bụi PM 2.5 Mẫu 90.000
8 Pb Mẫu 90.000

7. Quan trắc môi trường đất

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường đất như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 Asen (As) Mẫu 100.000
2 Cadimi (Cd) Mẫu 100.000
3 Chì (Pb) Mẫu 100.000
4 Crom (Cr) Mẫu 100.000
5 Đồng (Cu) Mẫu 100.000
6 Kẽm (Zn) Mẫu 90.000

8. Quan trắc môi trường trầm tích

An Toàn Nam Việt xin phép gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá quan trắc môi trường trầm tích như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ MỖI MẪU
1 Asen (As) Mẫu 100.000
2 Cadimi (Cd) Mẫu 100.000
3 Chì (Pb) Mẫu 100.000
4 Kẽm (Zn) Mẫu 100.000
5 Thủy ngân (Hg) Mẫu 100.000
6 Tổng Crôm (Cr) Mẫu 90.000
7 Đồng (Cu) Mẫu 100.000
8 Tổng Hydrocacbon Mẫu 100.000
9 Chlordane Mẫu 100.000
10 DDD Mẫu 100.000
11 DDE Mẫu 100.000
12 DDT Mẫu 100.000
13 Dieldrin Mẫu 100.000
14 Endrin Mẫu 100.000
15 Heptachlor epoxide Mẫu 100.000
16 Lindan Mẫu 100.000
17 Tổng Polyclobiphenyl (PCB)* Mẫu 100.000
18 Dioxin và Furan Mẫu 100.000
19 Các hợp chất Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) Mẫu 100.000
20 Acenaphthen Mẫu 100.000
21 Acenaphthylen Mẫu 100.000
22 Athracen Mẫu 100.000
23 Benzo[a] anthracen Mẫu 100.000
24 Benzo[e]pyren Mẫu 100.000
25 Chryren Mẫu 100.000
26 Dibenzo[a,h]anthracen Mẫu 100.000
27 Fluroanthen Mẫu 100.000
28 Fluoren Mẫu 100.000
29 2-Methylnaphthalen Mẫu 100.000
30 Naphthalen Mẫu 100.000
31 Phenanthren Mẫu 100.000
32 Pyren Mẫu 100.000
33 Sắt (Fe) Mẫu 100.000
34 Phenol Mẫu 100.000
35 Cyanide (CN) Mẫu 100.000

Lưu ý: giá có thể biến động tùy vào vận động của thị trường và tùy vào từng địa hình quan trắc, để được hỗ trợ chính xác hơn về giá xin liên hệ với nhân viên tư vấn của chúng tôi.


III. Phạm vi hoạt động của dịch vụ quan trắc môi trường

An Toàn Nam Việt cung cấp dịch vụ Quan trắc môi trường mọi lục mọi nơi, chính vì vậy mà chúng tôi có thể triển khai nhanh gọn các buổi quan trắc môi trường tại địa điểm mà Quý Khách muốn trên toàn quốc.

Với bảng giá trên thì chúng tôi sẽ áp dụng cho các tỉnh thành trên toàn quốc, nếu Quý Khách có nhu cầu quan trắc môi trường thì liên hệ ngay với chúng tôi để biết giá chính xác.

Báo giá quan trắc môi trường
Quan trắc môi trường không khí xung quanh

IV. Các dịch vụ quan trắc môi trường chúng tôi đang có


V. Chương trình quan trắc môi trường theo nghị định 44

 • Chương trình quan trắc môi trường của An Toàn Nam Việt luôn bám sát nội dung được quy định tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP.
 • Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường uy tín và chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho các doanh nghiệp với mục đích đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của họ không gây tác động xấu đến môi trường và đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho công nhân lao động.
 • Dịch vụ quan trắc môi trường của chúng tôi bao gồm việc đánh giá và kiểm tra môi trường lao động định kỳ, giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng môi trường lao động của họ luôn đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả quan trắc và đề xuất cải thiện để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa môi trường lao động của mình.
Báo giá quan trắc môi trường
Quan trắc môi trường lao động
 • Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và tay nghề cao, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ quan trắc tốt nhất với mong muốn là đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
 • Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn về môi trường lao động và giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường lao động của mình theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách về môi trường và đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến môi trường.
 • Với dịch vụ quan trắc môi trường của chúng tôi, doanh nghiệp có thể yên tâm về việc giữ gìn môi trường lao động và đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho công nhân lao động. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về dịch vụ của chúng tôi và nhận được tư vấn miễn phí. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc!

VI. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một phần quan trọng trong việc giữ gìn và cải thiện môi trường lao động. Vai trò của báo cáo này bao gồm:

 • Báo cáo quan trắc môi trường sẽ giúp doanh nghiệp xác định tình trạng hiện tại của môi trường lao động trong công ty và giúp họ biết được những vấn đề cần phải giải quyết.
 • Chỉ ra những vấn đề mới xuất hiện trong môi trường lao động và giúp doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động tốt hơn.
 • Cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý và điều hành của doanh nghiệp để họ có thể quản lý và điều hành môi trường lao động một cách hiệu quả hơn.
 • Tạo sự cảnh giác cho nhân viên về việc bảo vệ môi trường lao động và giúp họ biết được mức độ tự trách nhiệm của họ trong việc giữ gìn môi trường lao động tốt.
 • Tạo cảm hứng cho nhân viên trong việc cải thiện môi trường lao động và tạo ra môi trường làm việc tốt hơn.

Với những tác dụng quan trọng như vậy, việc thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn và cải thiện môi trường lao động.


VII. Hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực quan trắc môi trường của Nam Việt

 • Đội ngũ chuyên viên quan trắc môi trường lao động tại Nam Việt được tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu trình độ cao, trải qua nhiều vòng kiểm tra năng lực. Được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn công tác quan trắc riêng biệt của An Toàn Nam Việt sau khi được trúng tuyển. Những điều đó mà An Toàn Nam Việt khẳng định sự chuyên nghiệp trong công tác thực hiện quan trắc môi trường lao động của chuyên viên của chúng tôi.
 • Chức năng quan trắc môi trường lao động của chúng tôi được Sở Y Tế đồng ý với nội dung công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động. Đồng nghĩa với việc chúng tôi có đầy đủ năng lực, từ nguồn lực chuyên viên thực hiện quan trắc có trình độ và kinh nghiệm, đến các loại máy móc thiết bị quan trắc được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ về hiệu quả đo đạc.
Công văn sở y tế đồng ý đủ điện kiện quan trắc môi trường lao động

VIII. Lý do chọn An Toàn Nam Việt là đơn vị cung cấp cấp dịch vụ quan trắc môi trường

 • Ở An Toàn Nam Việt. Chúng tôi luôn đặt tâm huyết nghề nghiệp lên ưu tiên hàng đầu. Bởi vì đối với chúng tôi, việc đo đạc, phân tích, điều chỉnh các yếu tố gây hại để tạo ra một môi trường trong lành cho người lao động. Để họ đảm bảo được sức khỏe giảm thiếu được tác hại của bệnh nghề nghiệp là điều gì đó quý báu.
 • Để đảm bảo kết quả quan trắc chính xác, chúng tôi thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ từng tí một dù là nhỏ nhất. Từ việc chuẩn bị máy móc thiết bị quan trắc đến việc trang bị bảo hộ lao động khi công tác
 • Công tác thu thập và đo đạt các yếu tố gây hại tại môi trường làm việc luôn bám sát với nội dung trong nghị định 44/2016/NĐ-CP.
 • Hồ sơ quan trắc môi trường của chúng tôi thể hiện rõ các chỉ tiêu đo đạc. Từ đó mà chúng tôi có được các nhận định, đánh giá về các yếu tố chưa đạt.
 • Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp và đề xuất giúp quý doanh nghiệp điều chỉnh giảm thiểu các yếu tố có khả năng gây hại như:
  • Thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử độc, khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yêu tố gây nhiễm độc.
  • Khắc phục, kiểm soát các yếu tố có hại phát sinh tại nơi làm việc nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn lao động.
  • Đồng thời trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ người làm việc khỏi yếu tố có hại.
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động sẽ kịp thời phát hiện những ảnh hưởng xấu về môi trường một cách định kỳ, từ đó giúp cơ quan, đơn vị quản lý hiệu quả.
5/5 (1 Review)

Trả lời