Chứng chỉ đào tạo về quan trắc môi trường lao động

Là mẫu giấy chứng nhận được viện trưởng Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM thuộc Bộ Y Tế cấp cho Bà Huỳnh Thị Thu Sương, chứng minh năng lực trở thành chuyên viên quan trắc môi trường lao động.