การรักษาความปลอดภัยและอนามัยในที่ทำงาน

ความรับผิดชอบของทุกคนในการปกป้องความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงเครือข่ายของพนักงานทุกคน

การเตือนเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของความประมาทในความปลอดภัยในที่ทำงาน

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติการปลอดภัยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของแรงงาน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชุมชนอย่างอันเสียหาย

กฎทองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของอุบัติเหตุ