Chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Là mẫu giấy chứng nhận được cục trưởng cục an toàn lao động cấp cho Ông Trần Thúc Tài, chứng minh năng lực trở thành giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Nguyễn Tấn Đạt

Vận hành máy tại Công Ty Cổ Phần Kim Cương Xanh

Bài giảng của thầy thật sự sinh động, ngồi nghe mà không thấy buồn ngủ, thật sự rất bổ ích.

Huỳnh Văn Bánh

Công nhân tại Công Ty Cổ Phần Kim Cương Xanh

Thầy tạo không khí lớp học thoải mái, tôi cảm thấy rất thích cách giảng của thầy.