Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thẩm Mỹ Xuân Hương

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thẩm Mỹ Xuân Hương

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thẩm Mỹ Xuân Hương

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM được tổ chức từ ngày 08 đến 19/11/2022 tại:

  • Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thẩm Mỹ Xuân Hương, có địa chỉ trụ sở ở số 45a Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Trần Quí Nhân.
  • Nội dung huấn luyện an toàn lao động trong môi trường y tế cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thẩm Mỹ Xuân Hương

Nguyễn Văn Thắng / Tổng Giám Đốc

“Cho 5 sao quả thật xứng đáng cho khóa huấn luyện an toàn lao động, nó diễn ra thật hoàn hảo!. An Toàn Nam Việt làm việc rất chuyên nghiệp và nhanh gọn mặc dù thời gian chuẩn bị khá ít.”

Trả lời