Huấn luyện an toàn lao động tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam

Khóa huấn luyện tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương được tổ chức từ ngày 16 đến 22/03/2023 tại:

  • Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam. (21 VSIP II, Đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý.
  • Nội dung huấn luyện an toàn điện cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam

Phạm Tuấn Anh / Giám Đốc

“Hài lòng với cách bố trí lớp học linh động của trung tâm. Bài giảng của giảng viên rất hay và lôi cuốn.”

Trả lời