Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TIẾN PHÁT

Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TIẾN PHÁT

Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TIẾN PHÁT được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TIẾN PHÁT

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động được tổ chức từ ngày 7 đến 12/08/2023 tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TIẾN PHÁT. Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt. Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý. Nội dung huấn luyện an toàn điện, an toàn cơ khí, an toàn hóa chất cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

HOÀNG ANH DŨNG: “Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động tại Nam Việt thực sự ấn tượng. Tôi cảm thấy yên tâm hơn trong công việc hàng ngày sau khi nhận được đào tạo. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp.”

0/5 (0 Reviews)

Trả lời