Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DACINCO (Trung tâm y tế huyện Tây Sơn)

Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DACINCO (Trung tâm Y tế Hoài Nhơn)

Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DACINCO (Trung tâm y tế huyện Tây Sơn) được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DACINCO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại Bình Định được tổ chức từ ngày 09 đến 13/01/2024 tại:

  • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DACINCO. (Trung tâm y tế huyện Tây Sơn, Bình Định)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Trần Thúc Tài
  • Nội dung huấn luyện an toàn ngành xây dựng cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

KHƯƠNG VĂN HUY: “Các giảng viên của Nam Việt giảng dạy rất nhiệt tình, dễ hiểu, gần gũi. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức về an toàn lao động mà còn chia sẻ những câu chuyện, ví dụ thực tế giúp mình dễ dàng ghi nhớ.”

Trả lời