Huấn luyện an toàn lao động tại Công ty TNHH MTV Seen Miền Nam

Huấn luyện an toàn lao động tại Công ty TNHH MTV Seen Miền Nam

Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEEN MIỀN NAM (dự án Lâm Đồng) được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEEN MIỀN NAM

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại Lâm Đồng được tổ chức từ ngày 18 đến 22/03/2024 tại:

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

TRẦN QUÁCH BÁ VINH: “Rất hài lòng với chất lượng dịch vụ của An toàn Nam Việt.”

Trả lời