An toàn lao động khi làm việc trên giàn giáo

Kết quả của bài kiểm tra sẽ được gửi qua Email của bạn. Xin hãy điền đầy đủ thông tin.

Họ và tên
Email
Đơn vị công tác
Câu 1: khi sử dụng dây an toàn phải tiến hành thử tải trọng tĩnh và thử tải trọng động

Câu 2: yêu cầu đối với người làm việc trên cao phải

Câu 3: ở độ cao nào trong khi thi công thì người lao động phải sử dụng dây đeo an toàn

Câu 4: Tải trọng của giàn giáo theo tiêu chuẩn là

Câu 5: để đảm bảo an toàn khi làm việc trên giàn giáo tháp thì tỷ lệ giữa chiều cao so với chiều rộng chân đế là

Câu 6: khi sử dụng giàn giáo làm việc trên cao theo TCXDVN 296-2004 (nay là QCVN 18/2014) thì

Câu 7: Theo TCVN 296-2004 với giàn giáo tháp cố định đứng độc lập và giàn giáo di động chiều cao tối đa không được vượt quá

Câu 8: nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lật giàn giáo là

Câu 9: nguyên nhân tai nạn lao động ngã cao trên giàn giáo gồm

Câu 10: khi sử dụng thang cây phải đặt chân thang so với mặt phẳng nằm ngang góc là

Câu 11: khoảng cách an toàn tối thiểu từ giàn giáo hoặc các phương tiện phục vụ thi công, tới đường dây tải điện gần nhất (dây trần) có điện thế 66 kv - 110 kv là

Câu 12: khi làm việc trên giàn giáo để an toàn người sử dụng lao động cần thực hiện

Trả lời