Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành máy ép cọc

Câu 1: Điều gì có thể làm giảm độ bám dính của cọc hoặc làm tăng nguy cơ trượt cọc trong quá trình đóng?

Câu 2: Trong điều kiện tuyết và băng, việc làm việc với máy ép cọc trở nên nguy hiểm do độ trơn trượt và khả năng trượt cọc không kiểm soát. Điều này ảnh hưởng đến yếu tố nào?

Câu 3: Đất đai có độ bám dính thấp có thể làm gì?

Câu 4: Hiệu suất hoạt động của máy ép cọc có ảnh hưởng trực tiếp đến điều gì?

Câu 5: Điều gì là yếu tố cần thiết để đảm bảo việc vận hành máy ép cọc diễn ra một cách chính xác và nhanh chóng?

Câu 6: Trong điều kiện nào, máy ép cọc có thể gặp nguy cơ dao động khi đang được đóng?

Câu 7: Điều gì là cần thiết để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên và máy móc?

Câu 8: Tại sao việc áp dụng và tuân thủ các quy định an toàn là quan trọng khi vận hành máy ép cọc?

Câu 9: Nguy cơ nào có thể xảy ra khi làm việc gần máy ép cọc trong điều kiện ánh sáng mặt trời mạnh?

Câu 10: Để giảm nguy cơ trượt cọc trong quá trình đóng, điều gì là cần thiết?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời