Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành súng bắn đinh (nail gun)

Câu 1: Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến việc vận hành súng bắn đinh bằng cách

Câu 2: Điều gì có thể xảy ra khi sử dụng súng bắn đinh trong môi trường ẩm ướt?

Câu 3: Trong môi trường làm việc không đồng nhất, việc điều chỉnh và kiểm soát súng bắn đinh có thể trở nên khó khăn do

Câu 4: Tại sao việc bảo dưỡng định kỳ súng bắn đinh là quan trọng?

Câu 5: Kiến thức về sử dụng súng bắn đinh bao gồm các kỹ năng nào sau đây?

Câu 6: Môi trường làm việc có điều kiện ánh sáng và tầm nhìn kém có thể gây ra nguy cơ gì?

Câu 7: Trong môi trường làm việc có bụi, hơi hoặc khói, điều gì có thể xảy ra với súng bắn đinh?

Câu 8: Điều gì ảnh hưởng đến mức độ an toàn khi vận hành súng bắn đinh?

Câu 9: Trong trường hợp súng bắn đinh gặp sự cố hoặc tai nạn, người sử dụng nên làm gì đầu tiên?

Câu 10: Điều gì là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn khi vận hành súng bắn đinh?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời