Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành vận thăng

Câu 1: Điều gì có thể xảy ra nếu vận thăng không được bảo dưỡng đúng cách?

Câu 2: Điều kiện thời tiết nào có thể làm giảm khả năng kiểm soát của vận thăng?

Câu 3: Nhân viên phải làm gì trước khi vận hành vận thăng?

Câu 4: Yếu tố nào có thể làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ va chạm khi vận hành vận thăng?

Câu 5: Điều gì cần làm nếu phát hiện sự cố khi vận hành vận thăng?

Câu 6: Những biện pháp nào giúp đảm bảo an toàn khi vận hành vận thăng?

Câu 7: Điều gì cần thực hiện để đảm bảo vận thăng hoạt động an toàn trong điều kiện môi trường làm việc hẹp hòi?

Câu 8: Yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ vận thăng?

Câu 9: Tại sao nhân viên cần được đào tạo kỹ năng điều khiển vận thăng?

Câu 10: Việc kiểm tra dây cáp hoặc xích định kỳ nhằm mục đích gì?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời