Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành xe tưới nước

Câu 1: Điều gì là yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành xe tưới nước trong điều kiện thời tiết khô hanh?

Câu 2: Môi trường làm việc ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của hệ thống nước trong xe tưới nước?

Câu 3: Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, việc vận hành xe tưới nước cần được thực hiện cẩn thận vì nguy cơ gì?

Câu 4: Điều gì là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành xe tưới nước?

Câu 5: Mục đích chính của việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho xe tưới nước là gì?

Câu 6: Việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân trong quá trình vận hành xe tưới nước có tác dụng gì?

Câu 7: Trong trường hợp xảy ra sự cố khi vận hành xe tưới nước, nhân viên cần phải làm gì đầu tiên?

Câu 8: Môi trường làm việc ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của nhân viên?

Câu 9: Để đảm bảo an toàn lao động khi vận hành xe tưới nước, nhân viên cần được đào tạo về những gì?

Câu 10: Điều gì đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc đảm bảo hiệu suất và an toàn của quá trình vận hành xe tưới nước?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời