Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành xe xúc lật bánh lốp

Câu 1: Điều gì là nguyên nhân chính gây ra nguy cơ lật xe khi vận hành xe xúc lật bánh lốp?

Câu 2: Ngoài mưa và tuyết, điều gì khác có thể làm giảm độ bám của lốp và tăng nguy cơ mất kiểm soát khi vận hành xe?

Câu 3: Mục đích chính của việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho xe xúc lật bánh lốp là gì?

Câu 4: Điều gì có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và làm tăng nguy cơ tai nạn khi vận hành xe xúc lật bánh lốp trong điều kiện ánh sáng yếu?

Câu 5: Để đảm bảo an toàn khi vận hành xe xúc lật bánh lốp, người lái cần phải tuân thủ điều gì?

Câu 6: Tại sao việc làm việc trong môi trường độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người lái khi vận hành xe?

Câu 7: Điều gì là yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của động cơ và hệ thống truyền động trên xe xúc lật bánh lốp?

Câu 8: Để đảm bảo an toàn lao động, người lái cần có kiến thức về điều gì?

Câu 9: Điều gì làm giảm độ ổn định của xe và tăng nguy cơ lật khi vận hành trên địa hình khó khăn?

Câu 10: Tại sao việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân là quan trọng khi vận hành xe xúc lật bánh lốp trong môi trường làm việc độc hại?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời