Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất cao su (rubber)

Câu 1: Khi làm việc với máy cán cao su, biện pháp an toàn nào KHÔNG cần thiết?

Câu 2: Hóa chất nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong sản xuất cao su?

Câu 3: Khi tiếp xúc với dung dịch axit trong sản xuất cao su, cần thực hiện biện pháp an toàn nào sau đây?

Câu 4: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động có quyền nào sau đây liên quan đến an toàn lao động?

Câu 5: Theo quy định, tần suất bảo dưỡng định kỳ cho máy móc thiết bị trong sản xuất cao su là bao lâu?

Câu 6: Trong trường hợp gặp sự cố như cháy nổ tại nhà máy sản xuất cao su, hành động nào sau đây là nên làm đầu tiên?

Câu 7: Trong quá trình vận hành máy móc sản xuất cao su, điều gì là cần thiết để tránh tai nạn?

Câu 8: Khi làm việc tại nhà máy sản xuất cao su, việc kiểm tra thiết bị điện thường xuyên là để

Câu 9: Trong quá trình sử dụng máy móc lớn để vận hành máy móc sản xuất cao su, việc nào sau đây là quan trọng nhất?

Câu 10: Khi di chuyển nơi làm việc trong nhà máy cao su, việc nào sau đây là cần thiết để đảm bảo an toàn?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời