Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất dây thun (elastic)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất dây thun, những nguy hiểm chính nào có thể xảy ra?

Câu 2: Để đảm bảo an toàn khi làm việc trong nhà máy sản xuất dây thun, điều gì là quan trọng nhất?

Câu 3: Tại sao việc bảo hộ là cần thiết khi làm việc trong môi trường sản xuất dây thun?

Câu 4: Trong trường hợp xảy ra cháy nổ trong nhà máy sản xuất dây thun, điều gì là ưu tiên hàng đầu?

Câu 5: Những nguyên tắc cơ bản nào cần tuân thủ để đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy sản xuất dây thun?

Câu 6: Khi sử dụng máy móc trong nhà máy sản xuất dây thun, nhân viên nên làm gì để tránh tai nạn?

Câu 7: Trong một ca làm việc, nếu phát hiện nguy hiểm, công nhân nên làm gì đầu tiên?

Câu 8: Để giảm nguy cơ tai nạn lao động, công nhân cần tuân thủ điều gì khi làm việc gần các máy móc chạy?

Câu 9: Trong quá trình sản xuất dây thun, nguyên liệu chính là gì?

Câu 10: Công nhân nên kiểm tra gì trước khi sử dụng thiết bị hoặc máy móc?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời