Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất đông trùng hạ thảo (Cordyceps)

Câu 1: Hoạt động nào SAU ĐÂY tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc hóa chất cao nhất trong sản xuất đông trùng hạ thảo?

Câu 2: Khi làm việc trong môi trường nuôi trồng đông trùng hạ thảo, biện pháp phòng ngừa nào quan trọng nhất để hạn chế nguy cơ dị ứng?

Câu 3: Tai nạn nào SAU ĐÂY có thể xảy ra trong quá trình thu hoạch đông trùng hạ thảo tự nhiên?

Câu 4: Rủi ro cháy nổ có thể xảy ra trong giai đoạn nào của sản xuất đông trùng hạ thảo?

Câu 5: Khi sử dụng máy sấy để sấy khô đông trùng hạ thảo, cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn?

Câu 6: Loại trang phục bảo hộ nào sau đây là BẮT BUỘC phải sử dụng khi làm việc trong khu vực nuôi trồng đông trùng hạ thảo?

Câu 7: Khi xảy ra sự cố rò rỉ dung môi hữu cơ trong quá trình sản xuất đông trùng hạ thảo, biện pháp xử lý ĐẦU TIÊN cần thực hiện là gì?

Câu 8: Mục đích của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động trong sản xuất đông trùng hạ thảo là gì?

Câu 9: Theo quy định về an toàn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động sản xuất đông trùng hạ thảo?

Câu 10: Loại hình tai nạn lao động nào sau đây KHÔNG THỂ xảy ra trong sản xuất đông trùng hạ thảo?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời