Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất gạch men (ceramic tiles)

Câu 1: Khi làm việc với máy trộn nguyên liệu, cần lưu ý điều gì sau đây để đảm bảo an toàn?

Câu 2: Chất nào sau đây không được sử dụng trong sản xuất gạch men?

Câu 3: Khi vận chuyển gạch men bằng xe nâng, cần lưu ý điều gì sau đây?

Câu 4: Thiết bị bảo hộ lao động nào sau đây không cần thiết khi làm việc trong khu vực lò nung gạch men?

Câu 5: Hóa chất nào sau đây được sử dụng trong men gốm để tạo màu?

Câu 6: Quy trình nào sau đây không nằm trong quy trình sản xuất gạch men?

Câu 7: Nguy cơ nào sau đây không liên quan đến việc tiếp xúc với bụi bẩn trong sản xuất gạch men?

Câu 8: Biện pháp nào sau đây không hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với bụi bẩn trong sản xuất gạch men?

Câu 9: Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu của ngộ độc chì?

Câu 10: Quy định nào sau đây không liên quan đến an toàn lao động trong sản xuất gạch men?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời