Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất keo dán (glue)

Câu 1: Khi làm việc với keo dán, dung môi, công nhân bắt buộc phải sử dụng loại trang phục bảo hộ nào sau đây?

Câu 2: Hóa chất nào sau đây không được sử dụng phổ biến trong sản xuất keo dán?

Câu 3: Khi phát hiện đám cháy trong nhà máy, công nhân cần thực hiện những bước nào sau đây?

Câu 4: Biện pháp nào sau đây không hiệu quả trong việc phòng ngừa ngộ độc do hít phải hơi dung môi?

Câu 5: Trong trường hợp bị dính keo dán vào da, công nhân nên xử lý như thế nào?

Câu 6: Ký hiệu nào sau đây không thuộc nhóm biển báo cấm trong nhà máy sản xuất keo dán?

Câu 7: Theo quy định an toàn lao động, nhà máy sản xuất keo dán cần có những biện pháp nào để bảo vệ sức khỏe công nhân khi tiếp xúc với hóa chất?

Câu 8: Ai là người có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy sản xuất keo dán?

Câu 9: Việc tuân thủ các quy định an toàn lao động mang lại lợi ích gì cho nhà máy sản xuất keo dán?

Câu 10: Theo quy định an toàn lao động, nhà máy sản xuất keo dán cần có những biện pháp nào để bảo vệ sức khỏe công nhân khi tiếp xúc với hóa chất?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời