Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất lều cắm trại (tent)

Câu 1: Nguy cơ an toàn phổ biến nhất trong nhà máy sản xuất lều trại là gì?

Câu 2: Khi sử dụng dao cắt vải, biện pháp an toàn nào là quan trọng nhất?

Câu 3: Chất liệu nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất để làm lều trại và có thể gây kích ứng da nếu tiếp xúc trực tiếp?

Câu 4: Khi làm việc với khung lều kim loại, biện pháp an toàn nào sau đây là KHÔNG cần thiết?

Câu 5: Quy trình an toàn nào sau đây KHÔNG được thực hiện trước khi sử dụng máy khâu công nghiệp?

Câu 6: Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn tại nhà máy, hành động nào sau đây là SAI?

Câu 7: Biện pháp an toàn nào sau đây KHÔNG hiệu quả trong việc phòng ngừa té ngã tại nơi làm việc?

Câu 8: Khi vận chuyển các vật liệu nặng trong nhà máy, biện pháp an toàn nào sau đây là quan trọng nhất?

Câu 9: Ký hiệu an toàn nào sau đây biểu thị cho khu vực nguy hiểm về điện?

Câu 10: Ai chịu trách nhiệm chính cho việc đảm bảo an toàn lao động tại nhà máy sản xuất lều trại?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời