Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất mắm thủy hải sản

Câu 1: Trong quá trình sản xuất mắm thủy hải sản, việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) nào sau đây là quan trọng nhất?

Câu 2: Khi làm việc với hóa chất trong quá trình sản xuất mắm thủy hải sản, nhân viên nên làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 3: Trong trường hợp có sự cố nổ trong nhà máy sản xuất mắm thủy hải sản, nhân viên nên làm gì đầu tiên?

Câu 4: Trong quá trình vận hành máy móc sản xuất mắm thủy hải sản, nhân viên nên kiểm tra điều gì trước khi bắt đầu làm việc?

Câu 5: Đối với nhân viên mới được cử vào làm việc tại nhà máy sản xuất mắm thủy hải sản, điều gì là quan trọng nhất trong giai đoạn đào tạo an toàn?

Câu 6: Trong trường hợp phát hiện lẫn phần cố định của máy móc trong quá trình vận hành sản xuất, nhân viên nên làm gì?

Câu 7: Trong quá trình xử lý mắm thủy hải sản, điều nào sau đây là quan trọng để tránh ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe của nhân viên?

Câu 8: Trong trường hợp cần sử dụng thang máy để tiếp cận các vị trí cao trong nhà máy, nhân viên nên tuân thủ quy tắc nào dưới đây?

Câu 9: Trong quá trình làm việc với thiết bị điện trong nhà máy, điều nào sau đây là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn?

Câu 10: Trong trường hợp phát hiện có nguy cơ cháy nổ do dầu mỡ, dầu thải hoặc chất lỏng dễ cháy, nhân viên nên làm gì trước tiên?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời