Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất mì ăn liền (instant noodles)

Câu 1: Trong quá trình chế biến gia vị cho mì ăn liền, một trong những nguy cơ tai nạn phổ biến nhất là gì?

Câu 2: Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong quá trình chế biến gia vị, điều gì là quan trọng?

Câu 3: Các biện pháp an toàn cần thực hiện trong quá trình chế biến gia vị để giảm nguy cơ tai nạn lao động bao gồm

Câu 4: Nguyên nhân chính gây ra tai nạn trong quá trình chế biến gia vị là gì?

Câu 5: Đào tạo nhân viên về an toàn lao động làm gì?

Câu 6: Quy định an toàn lao động trong quá trình chế biến gia vị bao gồm

Câu 7: Biện pháp nào sau đây là quan trọng để giảm nguy cơ tai nạn lao động khi chế biến gia vị?

Câu 8: Trong trường hợp xảy ra tai nạn khẩn cấp khi chế biến gia vị, nhân viên cần biết cách sử dụng

Câu 9: Hệ thống nào sau đây là quan trọng để thông báo về tình huống khẩn cấp trong quá trình sản xuất?

Câu 10: Để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình chế biến gia vị cho mì ăn liền, điều gì là cần thiết?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời