Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất mũ lưỡi trai (cap)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất mũ lưỡi trai, việc sử dụng máy ép nhiệt yêu cầu gì?

Câu 2: Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy cắt trong quá trình sản xuất mũ lưỡi trai, điều gì là cần thiết?

Câu 3: Trong quá trình làm việc với hóa chất trong nhà máy sản xuất mũ lưỡi trai, công nhân nên làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 4: Khi làm việc gần máy móc trong nhà máy sản xuất mũ lưỡi trai, nguy hiểm chính là gì?

Câu 5: Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện trong nhà máy sản xuất mũ lưỡi trai, công nhân cần làm gì?

Câu 6: Quá trình làm sạch máy móc sau khi sử dụng trong nhà máy sản xuất mũ lưỡi trai là gì?

Câu 7: Khi thực hiện công việc lắp ráp mũ lưỡi trai, công nhân cần đảm bảo điều gì?

Câu 8: Khi làm việc ở gần các dụng cụ sắt thép trong nhà máy sản xuất mũ lưỡi trai, công nhân cần làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 9: Trong quá trình vận hành máy cắt lưỡi trai, điều gì là cần thiết để đảm bảo an toàn?

Câu 10: Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, công nhân cần thực hiện điều gì để đảm bảo an toàn?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời