Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất nước đá

Câu 1: Khi làm việc với máy sản xuất nước đá, biện pháp an toàn nào dưới đây là quan trọng nhất?

Câu 2: Công nhân cần làm gì trước khi bắt đầu ca làm việc trong nhà máy sản xuất nước đá?

Câu 3: Trong trường hợp xảy ra sự cố điện trong nhà máy, bước đầu tiên công nhân nên làm gì?

Câu 4: Loại trang bị bảo hộ nào sau đây là cần thiết để bảo vệ đôi chân khi làm việc trong nhà máy sản xuất nước đá?

Câu 5: Khi nâng vác vật nặng trong nhà máy, tư thế nào là đúng để tránh chấn thương lưng?

Câu 6: Công nhân nên làm gì nếu phát hiện hóa chất rò rỉ trong khu vực làm việc?

Câu 7: Trang bị nào sau đây là cần thiết để bảo vệ mắt khi làm việc trong nhà máy sản xuất nước đá?

Câu 8: Khi làm việc gần khu vực có nhiệt độ thấp, công nhân nên mang loại trang bị bảo hộ nào sau đây?

Câu 9: Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy móc sản xuất nước đá, công nhân cần tuân thủ điều gì sau đây?

Câu 10: Biện pháp nào sau đây là hiệu quả nhất để ngăn ngừa tai nạn lao động trong nhà máy sản xuất nước đá?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời