Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất nước hoa (perfume)

Câu 1: Hoạt chất nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong sản xuất nước hoa và có thể gây kích ứng da nếu tiếp xúc trực tiếp?

Câu 2: Thiết bị bảo hộ lao động nào sau đây BẮT BUỘC phải sử dụng khi pha chế nguyên liệu nước hoa?

Câu 3: Quy trình nào sau đây là SAI trong việc xử lý hóa chất đổ tràn trong sản xuất nước hoa?

Câu 4: Hóa chất nào sau đây CÓ THỂ phát nổ nếu bảo quản không đúng cách?

Câu 5: Theo quy định an toàn lao động, nồng độ khí Ethanol tối đa cho phép trong môi trường làm việc sản xuất nước hoa là bao nhiêu?

Câu 6: Loại máy móc nào sau đây CÓ THỂ gây nguy cơ kẹt tay cho người lao động trong sản xuất nước hoa?

Câu 7: Cần thực hiện biện pháp phòng ngừa nào để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong kho lưu trữ nguyên liệu nước hoa?

Câu 8: Khi làm việc với hóa chất trong sản xuất nước hoa, CẦN TUYỆT ĐỐI tránh làm gì?

Câu 9: Biện pháp an toàn nào sau đây KHÔNG hiệu quả trong việc phòng ngừa ngộ độc do hóa chất trong sản xuất nước hoa?

Câu 10: Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động do hóa chất trong sản xuất nước hoa, CẦN LÀM GÌ ĐẦU TIÊN?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời