Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất nước tương (soy sauce)

Câu 1: Nguy cơ tiềm ẩn nào sau đây KHÔNG CÓ trong sản xuất nước tương?

Câu 2: Thiết bị bảo hộ lao động nào sau đây BẮT BUỘC phải sử dụng khi làm việc với máy chiết rót nước tương?

Câu 3: Hóa chất nào sau đây được sử dụng phổ biến trong sản xuất nước tương và có thể gây kích ứng da?

Câu 4: Quy trình nào sau đây KHÔNG nằm trong biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong sản xuất nước tương?

Câu 5: Khi phát hiện sự cố rò rỉ khí amoniac, người lao động cần thực hiện biện pháp nào đầu tiên?

Câu 6: Loại hình sơ cứu nào sau đây KHÔNG phù hợp khi bị bỏng do hơi nước nóng?

Câu 7: Sau khi tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động, người lao động cần ký vào đâu để xác nhận đã hoàn thành?

Câu 8: Chịu trách nhiệm chính về công tác bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất nước tương thuộc về ai?

Câu 9: Ký hiệu nào sau đây biểu thị cho khu vực cấm hút thuốc lá?

Câu 10: Mục đích chính của việc huấn luyện an toàn lao động trong sản xuất nước tương là gì?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời