Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất quạt điện (electric fan)

Câu 1: Khi làm việc với máy móc thiết bị, công nhân cần

Câu 2: Mục đích chính của việc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động là gì?

Câu 3: Khi phát hiện sự cố về điện, công nhân cần

Câu 4: Khu vực nào trong nhà máy sản xuất quạt điện có nguy cơ cháy nổ cao nhất?

Câu 5: Tai nạn lao động thường xảy ra do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 6: Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động hiệu quả nhất là gì?

Câu 7: Sau đây là dấu hiệu nào cho thấy một môi trường làm việc không an toàn?

Câu 8: Trong trường hợp xảy ra cháy nổ, công nhân cần làm gì đầu tiên?

Câu 9: Người lao động có quyền yêu cầu nhà máy cung cấp những gì để đảm bảo an toàn lao động?

Câu 10: Khi sử dụng hóa chất trong nhà máy, công nhân cần lưu ý điều gì?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời