Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất thạch cao (gypsum)

Câu 1: Khi làm việc trong môi trường sản xuất thạch cao, công nhân cần trang bị bảo hộ nào để bảo vệ phổi?

Câu 2: Để đảm bảo an toàn khi làm việc với máy móc cắt thạch cao, công nhân cần làm gì đầu tiên?

Câu 3: Điều gì cần làm để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong nhà máy sản xuất thạch cao?

Câu 4: Những yếu tố nào dưới đây có thể gây nguy hiểm khi vận chuyển thạch cao trong nhà máy?

Câu 5: Khi có sự cố tràn hóa chất trong nhà máy, bước đầu tiên cần làm là gì?

Câu 6: Việc kiểm tra định kỳ các thiết bị điện trong nhà máy có vai trò gì?

Câu 7: Trong quá trình cắt thạch cao, tại sao công nhân cần đeo kính bảo hộ?

Câu 8: Khi vận hành máy móc trong nhà máy, điều nào sau đây không nên làm?

Câu 9: Điều gì là quan trọng nhất khi làm việc ở độ cao trong nhà máy sản xuất thạch cao?

Câu 10: Nguyên tắc nào dưới đây giúp giảm thiểu tai nạn lao động trong nhà máy sản xuất thạch cao?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời