Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất thiết bị y tế

Câu 1: Trong môi trường sản xuất thiết bị y tế, điều gì là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn lao động?

Câu 2: Trong một nhà máy sản xuất thiết bị y tế, việc sử dụng thiết bị bảo hộ làm gì?

Câu 3: Trong một xưởng sản xuất thiết bị y tế, việc vệ sinh định kỳ và kiểm soát nhiễm bẩn làm gì?

Câu 4: Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên trong xưởng sản xuất thiết bị y tế nên

Câu 5: Dấu hiệu nào sau đây KHÔNG phải là dấu hiệu của ngộ độc hóa chất?

Câu 6: Theo quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tại nơi sản xuất thiết bị y tế phải trang bị những dụng cụ chữa cháy nào sau đây?

Câu 7: Quy trình xử lý sự cố tràn hóa chất trong sản xuất thiết bị y tế KHÔNG bao gồm bước nào sau đây?

Câu 8: Khi sử dụng thang máy trong nhà máy sản xuất thiết bị y tế, CẤM hành vi nào sau đây?

Câu 9: Trong sản xuất thiết bị y tế, yếu tố nào KHÔNG được xem là nguy cơ vật lý gây hại cho người lao động?

Câu 10: Ai là người có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hệ thống thông gió tại nơi sản xuất thiết bị y tế?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời