Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất trang sức (jewelry)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất trang sức, nguy cơ chính do hàn nhiệt gây ra là gì?

Câu 2: Khi làm việc với các hóa chất trong xưởng sản xuất trang sức, điều gì là cần thiết nhất để bảo vệ sức khỏe của bạn?

Câu 3: Trong trường hợp xảy ra tai nạn trong xưởng sản xuất trang sức, nhân viên nên làm gì đầu tiên?

Câu 4: Khi sử dụng máy móc cắt và gia công kim loại trong xưởng sản xuất trang sức, điều gì là cần thiết để đảm bảo an toàn?

Câu 5: Trong quá trình vận chuyển vật liệu nguy hiểm trong xưởng sản xuất trang sức, điều gì là quan trọng nhất?

Câu 6: Khi làm việc trong môi trường có tiếng ồn cao trong xưởng sản xuất trang sức, điều gì là quan trọng nhất để bảo vệ thính giác?

Câu 7: Trong xưởng sản xuất trang sức, việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị điện thường xuyên là để làm gì?

Câu 8: Khi sử dụng máy móc có dao cắt sắc nhọn trong xưởng sản xuất trang sức, nhân viên nên làm gì để tránh tai nạn?

Câu 9: Trong xưởng sản xuất trang sức, điều gì là cần thiết để xử lý và lưu trữ chất thải độc hại?

Câu 10: Khi thực hiện quy trình hàn trong xưởng sản xuất trang sức, điều gì là cần thiết để tránh nguy cơ cháy nổ?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời