Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất trứng gia cầm (poultry eggs)

Câu 1: Nguy cơ nào sau đây KHÔNG PHẢI là nguy cơ phổ biến trong nhà máy sản xuất trứng gia cầm?

Câu 2: Khi làm việc với máy móc và thiết bị, công nhân cần lưu ý điều gì sau đây?

Câu 3: Chất nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong quá trình sản xuất trứng gia cầm?

Câu 4: Biện pháp phòng ngừa nào sau đây là hiệu quả nhất để giảm thiểu nguy cơ hít phải bụi bẩn và khí độc hại?

Câu 5: Quy trình nào sau đây là KHÔNG cần thiết để thực hiện khi làm việc với hóa chất?

Câu 6: Tai nạn lao động nào sau đây là phổ biến nhất trong nhà máy sản xuất trứng gia cầm?

Câu 7: Loại trang bị bảo hộ cá nhân nào sau đây KHÔNG cần thiết cho công nhân trong nhà máy sản xuất trứng gia cầm?

Câu 8: Khi làm việc với gia cầm, công nhân cần lưu ý điều gì sau đây?

Câu 9: Biện pháp nào sau đây là hiệu quả nhất để kiểm soát nguy cơ ngã do trơn trượt?

Câu 10: Ai là người chịu trách nhiệm chính cho việc đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy sản xuất trứng gia cầm?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời