Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất xe gắn máy 2 bánh

Câu 1: Quá trình lắp ráp hệ thống điện vào xe gắn máy 2 bánh đòi hỏi

Câu 2: Nguy cơ tai nạn phổ biến khi lắp ráp hệ thống điện vào xe gắn máy 2 bánh là

Câu 3: Một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn khi lắp ráp hệ thống điện là?

Câu 4: Biện pháp phòng tránh tai nạn khi lắp ráp hệ thống điện bao gồm

Câu 5: Quy định an toàn lao động khi lắp ráp hệ thống điện đòi hỏi nhân viên

Câu 6: Trong tình huống tai nạn khẩn cấp, người thợ nên

Câu 7: Việc xử lý đúng cách các chất thải độc hại như pin và dây điện cũ nhằm

Câu 8: Trong quá trình lắp ráp hệ thống điện, việc thực hiện kiểm tra định kỳ trên các dụng cụ làm việc là

Câu 9: Một trong những biện pháp phòng tránh tai nạn là việc

Câu 10: Đối với một người thợ, việc chuẩn bị cho tình huống tai nạn khẩn cấp bao gồm

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời