Trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Luật và Quy Định Lao Động > Trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền

Trường hợp người lao động từ chối làm nhưng được trả tiền lương. Điều này có thể xảy ra khi có những điều kiện đặc biệt như làm việc ở điều kiện môi trường không an toàn hoặc khi công việc vượt quá phạm vi năng lực của họ.

I. Điều 6 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015: Quyền lợi và Bảo vệ cho Người Lao Động

Trong hệ thống luật pháp về an toàn vệ sinh lao động, Điều 6 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 đóng vai trò quan trọng, giúp đảm bảo quyền lợi và bảo vệ cho người lao động. Theo quy định này, người lao động có đầy đủ quyền:

Đầu tiên, họ được bảo đảm môi trường làm việc công bằng, an toàn, và vệ sinh. Điều này đòi hỏi người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện làm việc an toàn tại nơi làm việc.

Thứ hai, người lao động có quyền yêu cầu thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng, chống. Đồng thời, họ được đào tạo và huấn luyện về an toàn và vệ sinh lao động để tự bảo vệ mình.

Một quyền lợi quan trọng khác là chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe. Người lao động có quyền được đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hưởng đầy đủ chế độ đối với những tình huống không may xảy ra.

Cuối cùng, Điều 6 còn quy định quyền từ chối làm việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương khi có nguy cơ đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi họ phải thông báo ngay cho người quản lý để có biện pháp xử lý an toàn và đảm bảo làm việc tiếp tục chỉ khi mọi nguy cơ đã được khắc phục. Điều 6 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 không chỉ là một bảo vệ pháp lý mà còn là cơ sở để tạo môi trường làm việc tích cực và an toàn cho người lao động.

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Quyền lợi và bảo vệ mà Điều 6 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 đảm bảo cho người lao động

II. Trường hợp người Lao Động từ Chối làm việc nhưng Vẫn Nhận Lương

Trong thực tế lao động, xuất hiện những tình huống đặc biệt khi người lao động từ chối thực hiện công việc nhất định, nhưng vẫn đảm bảo mức lương. Điều này có thể xảy ra khi người lao động chấp nhận làm việc trong điều kiện không an toàn hoặc khi có nguy cơ đe dọa tính mạng và sức khỏe. Họ không hề vi phạm quy tắc kỷ luật lao động mà ngược lại, chủ động báo cáo ngay cho người quản lý trực tiếp về tình huống nguy hiểm.

Quyền từ chối làm việc mà vẫn được trả lương là một quy định quan trọng trong Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015. Điều này không chỉ là sự bảo vệ pháp lý cho người lao động mà còn là biểu hiện của sự chú trọng đến an toàn và sức khỏe lao động. Trong bối cảnh này, cần thấu hiểu và đánh giá đúng mức độ nguy hiểm để đưa ra biện pháp khắc phục, tạo ra môi trường làm việc tích cực và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Người lao động từ chối thực hiện công việc nguy hiểm

III. Cơ Sở Pháp Lý cho quyền Từ Chối Làm Việc trong trường hợp nguy hiểm

Cơ sở pháp lý cho quyền từ chối làm việc trong trường hợp nguy hiểm được xác định rõ trong Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015. Theo Điều 6 của luật này, người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương. Điều này áp đặt trách nhiệm lớn lên người sử dụng lao động để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh.

Người lao động không bị xem là vi phạm kỷ luật lao động khi họ từ chối làm việc khi nhận thức rõ ràng về nguy cơ tai nạn lao động đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ phải báo cáo ngay cho người quản lý để có biện pháp khắc phục và chỉ tiếp tục làm việc khi mọi nguy cơ đã được loại bỏ.

Điều này không chỉ là bảo vệ pháp lý mà còn là một cơ chế giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn, thúc đẩy sự chú trọng đến sức khỏe và an toàn của người lao động trong mọi ngành nghề.

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Quy định và điều khoản pháp lý liên quan đến quyền từ chối làm việc

IV. Trách Nhiệm Của người Sử Dụng Lao Động trong việc quản lý an toàn

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc quản lý an toàn là một khía cạnh quan trọng trong Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015. Theo Điều 7 của luật này, người sử dụng lao động phải chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Họ cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức để tạo ra môi trường làm việc an toàn và làm việc chung với các đơn vị chuyên trách.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải cung cấp huấn luyện, hướng dẫn về các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động. Họ có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và thực hiện chế độ bảo hộ lao động.

Người sử dụng lao động cũng không được buộc người lao động tiếp tục làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng sức khỏe hoặc tính mạng mà chưa được khắc phục. Điều này đặt lên họ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, kiểm tra an toàn tại nơi làm việc và thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động. Điều này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cơ sở để xây dựng môi trường làm việc an toàn, tích cực và trách nhiệm.

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Người sử dụng lao động cần đảm bảo an toàn lao động

V. Hậu quả khi người sử dụng lao động buộc người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm

Hậu quả khi người sử dụng lao động buộc người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm có thể là nặng nề và ảnh hưởng đến cả hai bên. Điều 22 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định rõ về mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi buộc người lao động tiếp tục làm việc khi có nguy cơ tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng sức khỏe hoặc tính mạng mà không đúng quy định pháp luật.

Hậu quả pháp lý không chỉ giới hạn ở mức phạt mà còn đối mặt với uy tín của doanh nghiệp. Việc vi phạm các quy tắc an toàn lao động có thể dẫn đến mất lòng tin của người lao động, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty và khả năng thu hút nhân sự.

Ngoài ra, nếu có tai nạn lao động xảy ra do điều kiện nguy hiểm do người sử dụng lao động gây ra, hậu quả pháp lý còn bao gồm trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị ảnh hưởng. Điều này có thể làm gia tăng áp lực tài chính và pháp lý cho doanh nghiệp.

Tóm lại, việc buộc người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm không chỉ mang lại hậu quả về mặt pháp lý và tài chính mà còn đe dọa uy tín và sự bền vững của doanh nghiệp.

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Mức phạt mà người sử dụng lao động phải đối mặt khi buộc người lao động tiếp tục làm việc nguy hiểm

VI. Các biện pháp phòng ngừa an toàn trong các trường hợp làm việc nguy hiểm

Các biện pháp phòng ngừa an toàn trong các trường hợp làm việc nguy hiểm đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động. Đầu tiên, việc đánh giá rủi ro là yếu tố chủ chốt, giúp nhận diện và đánh giá mức độ nguy hiểm của công việc. Điều này giúp xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Thực hiện huấn luyện và đào tạo cho người lao động về an toàn là một biện pháp quan trọng khác. Điều này giúp họ hiểu rõ về nguy cơ có thể xảy ra và cách ứng phó khi làm việc trong môi trường nguy hiểm.

Sử dụng phương tiện bảo hộ lao động là một biện pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động. Việc cung cấp và đảm bảo việc sử dụng đúng cách giúp bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ tiềm ẩn.

Thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thiết bị và công cụ làm việc cũng là một biện pháp phòng ngừa quan trọng. Điều này đảm bảo rằng mọi trang thiết bị đều hoạt động đúng cách và giảm nguy cơ tai nạn do hỏng hóc.

Cuối cùng, khuyến khích môi trường làm việc tích cực và an toàn bằng cách tạo ra một văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy sự chú trọng đến an toàn và sức khỏe trong mọi hoạt động làm việc.

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Có kế hoạch đảm bảo an toàn lao động trong doanh nghiệp

VII. Chủ doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về an toàn lao động khi người lao động từ chối làm việc nguy hiểm

Chủ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn lao động khi người lao động từ chối làm việc trong điều kiện nguy hiểm. Điều 6 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 rõ ràng quy định quyền và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong tình huống này.

Chủ doanh nghiệp cần hiểu rằng người lao động có quyền từ chối làm việc nếu họ cảm thấy có nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe. Trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp không chỉ cần tôn trọng quyết định của người lao động mà còn phải có biện pháp khắc phục tình trạng nguy hiểm.

Ngoài ra, chủ doanh nghiệp cần hỗ trợ người lao động bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ về nguy cơ và biện pháp phòng ngừa. Họ cũng có trách nhiệm đào tạo người lao động về an toàn và vệ sinh lao động, tăng cường nhận thức về quy định và quyền lợi của họ.

Chấp hành đúng quy định về an toàn lao động không chỉ bảo vệ người lao động mà còn giúp duy trì uy tín và sự bền vững của doanh nghiệp trong cộng đồng và thị trường lao động.

Các trường hợp người lao động từ chối làm việc nhưng vẫn được trả tiền lương
Tuân thủ quy định về quyền của người lao động

VIII. Năng lực Huấn Luyện An Toàn Lao Động của An Toàn Nam Việt

An Toàn Nam Việt là trung tâm chuyên huấn luyện an toàn lao động (bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng anh, tiếng hoa, tiếng nhật, tiếng hàn….) uy tín và chất lượng ở Việt Nam hiện nay. Với các buổi huấn luyện an toàn lao động được diễn ra liên tục tại các xưởng sản xuất, nhà máy hoặc công trường xây dựng trên khắp cả nước (63 tỉnh thành tại Việt Nam).

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Giấy phép huấn luyện an toàn lao động

 • An Toàn Nam Việt đã được Cục An Toàn của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hội kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Điều đó càng củng cố thêm vững chắc năng lực hoạt động đào tạo an toàn lao động của chúng tôi.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện Huấn luyện an toàn lao động

Tài liệu và bài giảng

 • Trước khi tài liệu huấn luyện an toàn lao động được đưa vào các khóa đào tạo ATLĐ, chúng đã được xem xét và kiểm duyệt để đảm bảo rằng bài giảng luôn đúng về mặt kiến thức và hiệu quả khi được áp dụng.
 • Phương pháp giảng dạy của các giảng viên được đồng bộ theo tiêu chuẩn giảng dạy của An Toàn Nam Việt, là phương pháp mà các chuyên gia về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã nghiên cứu và đúc kết trong quá trình giảng dạy nhằm mang lại hiệu quả tiếp thu kiến thức cao nhất cho học viên.

Cơ sở vật chất

 • Việc kiểm soát các yếu tố tại phòng học ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện sẽ làm tăng hiệu suất giảng dạy và hiệu quả tiếp thu kiến thức của học viên.
 • Cơ sở vật chất hỗ trợ khóa huấn luyện của chúng tôi luôn bố trí phòng học rộng rãi đạt tiêu chuẩn về diện tích, ánh sáng, thiết bị huấn luyện …v.v…

IX. Trung tâm quan trắc môi trường lao động toàn quốc

Trung tâm quan trắc môi trường lao động của Nam Việt là một đơn vị chuyên nghiệp về giám sát và đo lường chất lượng môi trường lao động khắp mọi tỉnh thành tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên viên quan trắc giàu kinh nghiệm, trung tâm sử dụng các thiết bị đo lường hiện đại, đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngoài việc cung cấp dịch vụ quan trắc, trung tâm còn hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch, xử lý, và theo dõi các vấn đề về môi trường lao động. Với phương châm “khách hàng là trung tâm”, luôn mang đến sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và cam kết đưa ra những giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Với sự đầu tư về kỹ thuật, công nghệ và nhân lực, trung tâm quan trắc của Nam Việt đã và đang trở thành một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động tại TP. Hồ Chí Minh với các mục tiêu sau:

 • Chúng tôi luôn xem trọng danh tiếng thương hiệu và chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những điều tốt nhất có thể và phù hợp nhất có thể.
 • Cùng với đội ngũ Thạc sĩ, Kỹ sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn với mong muốn bảo vệ môi trường và làm lợi ích cho doanh nghiệp.
 • Đến với đội ngũ Quan trắc Môi trường Nam Việt, Quý công ty sẽ nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp với các chuyên gia trong lĩnh vực quan trắc. Đồng thời có được những ưu đãi tốt nhất về chi phí.

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Nam Việt bao gồm các bước cơ bản sau:

 • Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, công ty chúng tôi luôn đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đúng và đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết với Sở Y tế.
 • Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.
 • Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động, công ty Nam Việt sẽ hỗ trợ đưa ra các giải pháp khắc phục và cơ sở lao động sẽ thực hiện như sau:
  • Triển khi biện pháp cải thiện điều kiện lao động để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố có hại và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
  • Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo.
  • Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
Công văn sở y tế đồng ý với nội dung công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động

Trả lời